Κόστος θέρμανσης με υγραέριο

Κόστος θέρμανσης με υγραέριο.

Υγραέριο (LPG) (όχι φυσικό αέριο)
Η θερμογόνος δύναμη του υγραερίου είναι περίπου 6,61 KWh/lt ή 12,8 KWh/Kg. Ο βαθμός απόδοσης καύσης (για σύγχρονους λέβητες και καυστήρες LPG συμπυκνωμάτων) φθάνει το 1,10%.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Ζητάω π.χ 21600 kw/ έτος για να θερμάνω την κατοικία μου.

Υγραέριο:

21600kw / (6,6 kw/lt Χ 1,10) = 2975 λτ Χ 0,60€ /λτ = 1785 € κόστος

Εάν συγκρίνουμε τα παραπάνω στοιχεία και τα υπολογίσουμε  με το πετρέλαιο π.χ. έχουμε  μια έκπτωση με τιμές 2017 περίπου 25%.

Πετρέλαιο:

Η θερμογόνος δύναμη του πετρελαίου θέρμανσης είναι 10,5 KWh/lt. Ο βαθμός απόδοσης καύσης είναι περίπου 90%.

21600kw / (10 kw/lt Χ 0,90) = 2400 λτ Χ 1€ /λτ = 2400 € κόστος

 

Φιάλες υγραερίου.

Tο υγραέριο, όπως είναι γνωστό, διατίθεται και εμφιαλωμένο. To εμφιαλωμένο υγραέριο διατίθεται κυρίως για οικιακή χρήση, αλλά και για άλλες χρήσεις.Η φιάλη υγραερίου είναι, όπως και η δεξαμενή, ένα δοχείο πίεσης στο οποίο συνυπάρχει υγρή και αέρια φάση.

Οι φιάλες είναι κατακόρυφα δοχεία κυλινδρικής μορφής με σπειροσφαιροειδείς πυθμένες. Στον κάτω πυθμένα υπάρχει συγκολλημένη στεφάνη βάσης για την ευσταθή στήριξη της φιάλης και την προστασία του πυθμένα. Στην κεφαλή (άνω πυθμένα) υπάρχει συγκολλημένη η χειρολαβή η οποία χρησιμεύει επίσης και ως προστασία του ρουμπινέτου, που είναι βιδωμένο σε ειδική υποδοχή συγκολλημένη στο πάνω μέρος της φιάλης. To ρουμπινέτο είναι μια γωνιακή βαλβίδα από την οποία παραλαμβάνεται το υγραέριο σε αέρια φάση (όταν η φιάλη είναι όρθια), που διοχετεύεται μέσω ειδικού ρυθμιστή και αγωγού και κάποιων άλλων εξαρτημάτων προς την κατανάλωση.

Η Εταιρείες που παράγουν και διακινούν τις φιάλες  τις βγάζουν συνήθως σε διάφορα μεγέθη, μίγματος και προπανίου, πιο συγκεκριμένα:

(α) Φιάλες 10kg μίγματος ολικής χωρητικότητας 23,8 λίτρων για οικιακή χρήση.

(γ) Φιάλες 13kg προπανίου ολικής χωρητικότητας 30,7 λίτρων για επαγγελματική χρήση ή και  οικιακή χρήση.

(δ) Φιάλη 25kg προπανίου ολικής χωρητικότητας 59,5 λίτρων για επαγγελματική χρήση ή και  οικιακή χρήση.

 

Ενδεικτικές τιμές Οκτώβριος 2017

Φιάλη 25kg προπανίου 30 €

Φιάλες 10kg μίγματος 14 €

Η φιάλη χρησιμοποιείται συνήθως όταν έχουμε μικρές καταναλώσεις δηλ. όπου απαιτείται μικρή σχετικά παροχή υγραερίου σε αέρια φάση, οπότε η φιάλη λειτουργεί σαν μικρό δοχείο αποθήκευσης και εξαερίωσης του υγραερίου.

Οι φιάλες βέβαια μπορούν να καλύψουν και μεγαλύτερες καταναλώσεις όταν τοποθετηθούν σε συστοιχίες των 2, 3, 4 ή και περισσοτέρων, οπότε και μεγαλύτερη παροχή μπορούν να αποδώσουν και μεγαλύτερη διαθεσιμότητα υπάρχει διότι δίνεται η δυνατότητα αντικατάστασης των φιαλών που αδειάζουν ενώ οι πλήρεις εξακολουθούν να εξυπηρετούν την κατανάλωση.
To υγραέριο, ως γνωστό, εμφιαλώνεται στις ειδικές εγκαταστάσεις εμφιάλωσης των Εταιρειών Εμπορίας Υγραερίου. Οι εγκαταστάσεις αυτές έχουν κατασκευαστεί βάσει ειδικών κανονισμών και προδιαγραφών (ελληνικών και ξένων) και λειτουργούν νόμιμα εφοδιασμένες με την κατά Νόμο άδεια λειτουργίας από το Υπουργείο Βιομηχανίας Έρευνας και Τεχνολογίας.