Τι πάνελ να αγοράσω;

Πως μπορώ να υπολογίσω τι σώμα χρειάζομαι;

Συμβουλευτείτε τον παρακάτω πίνακα για να δείτε περίπου την κάλυψη που προσφέρει το κάθε Panel: