Μειονεκτήματα συμβατικών μέσων θέρμανσης

Τα συμβατικά μέσα θέρμανσης (καλοριφέρ, αερόθερμα, κλιματιστικά, σόμπες) παρουσιάζουν πρακτικά προβλήματα όπως:

  Ανόμοια κατανομή της θερμότητας. Διαφοροποιήσεις έως και 7°C μεταξύ οροφής & δαπέδου.

 • Άμεση θερμική απώλεια κατά τον αερισμό του χώρου. Ο θερμός αέρας χάνεται άμεσα μόλις ανοίξετε τα παράθυρα και χρειάζεται πολλή ώρα για να επανέλθει επαρκής θερμότητα στο χώρο. Ενεργειακά μάλιστα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι ένα δωμάτιο με κακή ατμόσφαιρα πρέπει να αερίζεται πολύ πιο συχνά σε σύγκριση με την υπέρυθρη θέρμανση, πράγμα που συνεπάγεται ότι πολύ ενέργεια φεύγει από τα παράθυρα.

Ως προς τα θέματα υγείας, τα συμβατικά μέσα θέρμανσης δημιουργούν:

 • Ανάδευση σκόνης. Τα ανοδικά ρεύματα του θερμού αέρα μεταφέρουν τη σκόνη και τα μικρόβια προς τα πάνω, ανακυκλώνοντάς τα στο χώρο, εντείνοντας τον κίνδυνο αλλεργιών.
 • Ψυχρές και υγρές επιφάνειες σε συνδυασμό με ζεστό αέρα. Ο αέρας δεν μεταδίδει αποδοτικά τη θερμότητα στα στερεά σώματα και έτσι οι τοίχοι αργούν να ζεσταθούν, παραμένοντας πάντα ψυχρότεροι από τον αέρα. Ο ζεστός αέρας που έρχεται σε επαφή με τους ψυχρούς τοίχους, υγροποιείται και μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία μούχλας.

Τα οικονομικά προβλήματα που δημιουργούν οφείλονται σε:
.

 • Υψηλό κόστος συντήρησης. Οι καυστήρες και τα κλιματιστικά φέρουν μηχανικά μέρη και άρα πρέπει να συντηρούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα για να μπορούν να λειτουργούν αποδοτικά. Σε περίπτωση βλάβης τα ανταλλακτικά και τα εργατικά μπορεί να είναι έχουν πολύ μεγάλο κόστος επισκευής.
 • Υψηλό κόστος εγκατάστασης. Τα κεντρικά συστήματα θέρμανσης (λέβητες, καλοριφέρ, κλιματιστικά κλπ.) έχουν υψηλό κόστος και απαιτήσεις ειδικού χώρου (σε τετραγωνικά μέτρα) για την εγκατάστασή τους.
 • Απώλεια μόνωσης λόγω υγρασίας. Οι υγροί τοίχοι οδηγούν σε απώλεια μόνωσης, που με τη σειρά της οδηγεί σε αυξημένη κατανάλωση ενέργειας.
 • Οι ξυλόσομπες, τα τζάκια και οι σόμπες pellet χρειάζονται χώρο τοποθέτησης. Ζεσταίνουν περισσότερο το χώρο γύρω από αυτές με αποτέλεσμα κάποιοι απομακρυσμένοι χώροι να παραμένουν κρύοι. Χρειάζονται χώρους αποθήκευσης των υλικών καύσης, γερά χέρια μεταφοράς αυτών, ποιότητα στα υλικά καύσης, περιορισμένη ασφάλεια και συντήρηση των συσκευών, καθώς και την σχετική ρύπανση των χώρων.
  Κόστος αγοράς και μερεμέτια.