Τι είναι η Υπέρυθρη Θέρμανση; (infrared heating)

Η Υπέρυθρη Θέρμανση είναι μια μορφή θερμικής ενέργειας, βασισμένη σε καινοτόμο τεχνολογία εκπομπής υπέρυθρης θερμότητας, στο ίδιο μήκος κύματος με αυτή που εκπέμπει ο ήλιος, αλλά και το ανθρώπινο σώμα.

Πρόκειται για μια τεχνολογία που επιτρέπει την απευθείας θέρμανση των στερεών σωμάτων, είτε οργανικών, είτε ανόργανων (ανθρώπων, ζώων και αντικειμένων), χωρίς την ανάγκη θέρμανσης του ενδιάμεσου αέρα. Κατά συνέπεια, οι απώλειες της θερμικής ενέργειας είναι πρακτικά μηδενικές, αφού η Υπέρυθρη Θερμότητα μεταφέρεται ομοιογενώς στα σώματα, ακόμη κι αν δεν υπάρχει ενδιάμεσος αέρας. Τα πάνελ Υπέρυθρης Τεχνολογίας λειτουργούν εκπέμποντας μόνο την προστατευτική, μακροκυματική υπέρυθρη C-ακτινοβολία (βιογεννετικό υπέρυθρο), σε μικρό μήκος κύματος της τάξης των 10,000 nm και για το λόγο αυτό θεωρούνται ότι είναι πολύ ασφαλή και υγιή. Δεν είναι ορατή και για να το κατανοήσουμε καλυτέρα, θα πούμε, ότι ένα νανόμετρο είναι 70.000 φορές λεπτότερο από μια ανθρώπινη τρίχα.
Είναι σημαντικό να αντιληφθούμε, ότι με την υπέρυθρη θέρμανση δεν θερμαίνεται ο αέρας αλλά τα στερεά σώματα.
Ο αέρας θερμαίνεται βεβαίως, αλλά αφού έλθει σε επαφή με τα ήδη θερμά δομικά στοιχεία και αντικείμενα. Η υπέρυθρη θέρμανση, λειτουργεί συνεπώς απολύτως φυσικά, όπως συμβαίνει στο εξωτερικό περιβάλλον εν αντιθέσει με την συμβατική θέρμανση, που θερμαίνει πρώτα τον αέρα και κατόπιν τα δομικά στοιχεία.

Αποτέλεσμα των συμβατικών γνωστών, μεθόδων θέρμανσης είναι η διαφορά θερμοκρασίας στα χαμηλά και υψηλά αέρια στρώματα του χώρου, η ανθυγιεινότητα, η δημιουργία υγρασίας και μούχλας στα δομικά στοιχεία, η ξήρανση της εσωτερικής ατμόσφαιρας.

Η εκπομπή αυτής της ενέργειας έχει ευεργετική επίδραση στον ανθρώπινο οργανισμό, όπως έχει αποδειχθεί επιστημονικά.
Η θέρμανση με υπέρυθρη ακτινοβολία αναπτύχθηκε από ιατρικούς επιστήμονες και αξιοποιείται για τις αποστολές του ανθρώπου στο διάστημα, τις θερμοκοιτίδες, τις σάουνες αλλά και μια ποικιλία από θεραπευτικές εφαρμογές. Πρόκειται για την πλέον εξελιγμένη, ασφαλή και αποδοτική τεχνολογία θέρμανσης, με τα περισσότερα οφέλη για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.