Οικολογία - Περιβάλλον

Τα υπέρυθρα σώματα χρησιμοποιούν ηλεκτρική ενέργεια που την μετατρέπουν σε υπέρυθρη θέρμανση. Έτσι σε σχέση με τους συμβατικούς τρόπους θέρμανσης, που χρησιμοποιούν για ενέργεια φυσικό αέριο, πετρέλαιο, ξύλα, δεν έχουμε απελευθέρωση διοξειδίου του άνθρακα που επιβαρύνει το περιβάλλον. Τα υλικά τα οποία χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των σωμάτων είναι ανακυκλώσιμα.

Σε συνδυασμό με ρεύμα από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι η πιο καθαρή λύση και δεν ρυπαίνει το περιβάλλον.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Α.Μ.Π. 0031 (ΠΔ117/2004)

Το προϊόν που αγοράσατε έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά υψηλών προδιαγραφών και εξαρτήματα που μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.Το σύμβολο υποδεικνύει ότι η ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, στο τέλος τη ζωής τους, θα πρέπει να μεταφέρονται σε ειδικούς χώρους απορριμμάτων, ξεχωριστά από τα σκουπίδια του σπιτιού σας. Παρακαλούμε, ρωτήστε τον τοπικό σας δήμο για τον χώρο απόρριψης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών ή για τοποθεσία απόρριψης συσκευών προς ανακύκλωση. Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν σημεία συγκέντρωσης χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.

Παρακαλούμε, βοηθήστε μας να προστατέψουμε το περιβάλλον που ζούμε!