ΒΑΧΙ Luna Duo-Tec MP +

Περιγραφή

Επιτοίχιος λέβητας αερίου, υψηλής απόδοσης (μέχρι και 107.8%) με ειδική προστασία κατά της βροχής και της υγρασίας (IPx5D) για θέρμανση.

 • Υψηλός λόγος προσαρμογής ισχύος σε εποχικές απαιτήσεις κτηρίων 1:9.
 • ∆υνατότητα παραγωγής ΖΝΧ με εξωτερικό δοχείο (Boiler δεν περιλαμβάνεται).
 • ∆ύο διαθέσιμες θέσεις αισθητηρίων θερμοκρασίας και δύο έξοδοι ισχύος 220VAC για οδήγηση συστημάτων θέρμανσης και παραγωγής ZNX (ηλιακά συστήματα παραγωγής ΖΝΧ).
 • Ανοξείδωτος θάλαμος καύσης AISI 316L.
 • Μέσος βαθμός απόδοσης κατά DIN4702-T8 109,8%.
 • Μέγιστη πίεση λειτουργίας 4 bar.
 • Νέος σχεδιασμός κελύφους μονάδας με ηχομονωτική προστασίας για αθόρυβη λειτουργία <45db στο ένα μέτρο από τη μονάδα.
 • Εξωτερική τοποθέτηση χωρίς ερμάριο (IPX5D).
 • Περιλαμβάνει κυκλοφορητή μεταβλητών στροφών χαμηλής κατανάλωσης (σύμφωνα με κανονισμό ErP).
 • ∆εν περιλαμβάνει δοχείο διαστολής.
 • Ψηφιακό σύστημα μέτρησης – ένδειξης πίεσης για προστασία από έλλειψη νερού.
  ∆υνατότητα εγκατάστασης με σύστημα αλληλουχίας λειτουργίας (cascade).
 • Ηλεκτρονικός έλεγχος μονάδας Siemens.
 • DUO TEC MP+ 1.50

  Έως 48.6 KW

  Θέρμανση

  X.Ζ.N.Χ

  Λέβητας αερίου


  DUO TEC MP+ 1.60

  Έως 59.4 KW

  Θέρμανση

  X.Ζ.N.Χ

  Λέβητας αερίου


  DUO TEC MP+ 1.70

  Έως 70.2 KW

  Θέρμανση

  X.Ζ.N.Χ

  Λέβητας αερίου


  DUO TEC MP+ 1.90

  Έως 91.8 KW

  Θέρμανση

  Ζεστό νερό Χρήσης

  Λέβητας αερίου


  DUO TEC MP+ 1.110

  Έως 110.2 KW

  Θέρμανση

  Χ.Ζ.Ν.Χ

  Λέβητας αερίου


  Προδιαγραφές