Τοποθέτηση first panel - Οδηγίες χρήσης

Οδηγίες Εγκατάστασης

Εγκατάσταση της θερμαντικής συσκευής

 

Βήμα 1: Τοποθετήστε τον οδηγό στον τοίχο, βεβαιωθείτε ότι είναι σε οριζόντια θέση και μεταφέρετε τις θέσεις των οπών για τις βίδες στον τοίχο.  Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν καλώδια στον τοίχο γύρω από τα σημεία όπου θα ανοίξετε τις οπές!

Βήμα 2: Ανοίξτε τις οπές με τρυπάνι κατάλληλο για τον τύπο του τοίχου όπου στερεώνετε το πάνελ.  Χρησιμοποιήστε τρυπάνι διαμέτρου 8mm.

Βήμα 3: Βάλτε τα βύσματα στις οπές και στερεώστε τις βίδες έτσι ώστε να εξακολουθούν να προεξέχουν για περίπου 1 cm.  Στο κουτί της συσκευασίας θα βρείτε βύσματα για συμπαγείς τοίχους (μπετόν, τούβλα) και για γυψοσανίδες (σοβάς, λαμαρίνα).  Προσδιορίστε τον τύπο του τοίχου όπου στερεώνετε το πάνελ και επιλέξτε τα σωστά βύσματα.   Σε περίπτωση αμφιβολίας, ζητήστε βοήθεια από επαγγελματία.

Βήμα 4: Αναρτήστε το πάνελ με τα ειδικά στηρίγματα πάνω στις βίδες και κλείστε τους μοχλούς ασφάλειας.