Τοποθέτηση ceramic sun - Οδηγίες χρήσης

Εγκατάσταση ceramic sun σε επαγγελματικό χώρο.

 

 

Βήμα 1: Τοποθετήστε τη βάση  στον τοίχο, βεβαιωθείτε ότι είναι σε οριζόντια θέση και μεταφέρετε τις θέσεις των οπών για τις βίδες στον τοίχο.  Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν καλώδια στον τοίχο γύρω από τα σημεία όπου θα ανοίξετε τις οπές!

Βήμα 2: Ανοίξτε τις οπές με τρυπάνι κατάλληλο για τον τύπο του τοίχου όπου στερεώνετε το πάνελ.

Βήμα 3: Βάλτε τα βύσματα στις οπές και στερεώστε τις βίδες έτσι ώστε να εξακολουθούν να προεξέχουν για περίπου 1 cm.  Στο κουτί της συσκευασίας θα βρείτε βύσματα.    Σε περίπτωση αμφιβολίας, ζητήστε βοήθεια από επαγγελματία.

Βήμα 4: Αναρτήστε το πάνελ  στα ειδικά στηρίγματα με βίδες  ασφάλειας και ρυθμίστε την κλίση που επιθυμείτε να έχει (πάνω – κάτω) .

Βήμα 5: Τέλος τοποθετήστε τον θερμοστάτη σύμφωνα με τις οδηγίες σύνδεσης και εγκατάστασης. Σε κάθε περίπτωση αμφιβολίας, ζητήστε βοήθεια από επαγγελματία ή από το τεχνικό τμήμα της warmland στο τηλέφωνο +302651071116.

 

Οι ίδιες οδηγίες τοποθέτησης ισχύουν και για την τοποθέτηση των ceramic sun σε οικία.

 

Εγκατάσταση ceramic sun σε οικία.