ΒΑΧΙ Power HT+

ΒΑΧΙ Power HT+

Περιγραφή

• Υψηλός λόγος προσαρμογής ισχύος σε απαιτήσεις κτιρίων 1:9.
• Δυνατότητα συνεργασίας με υδραυλικό κιτ
• (παρέχεται ως παρελκόμενο) που περιλαμβάνει κυκλοφορητή μεταβλητών στροφών χαμηλής κατανάλωσης (σύμφωνα με κανονισμό ErP) και υδραυλικό διαχωριστή και ενσωματώνεται στο πίσω μέρος του λέβητα.
• Ψηφιακός πίνακας ελέγχου think με πλήρες σύστημα διάγνωσης και ηλεκτρονικός έλεγχος Siemens.
• Δυνατότητα αλληλουχίας έως και 16 μονάδων (cascade).
• Ανοξείδωτος θάλαμος καύσης AISI 316L.
• Εργοστασιακή αντιστάθμιση λέβητα εξωτερικής θερμοκρασίας (απαιτείται πρόσθετο αισθητήριο εξωτερικής θερμοκρασίας).
• Δυνατότητα ελέγχου δύο θερμοκρασιακών ζωνών.
• Εύκολη διασύνδεση με ηλιακό σύστημα.
• Εξαιρετικά μικρού βάρους και διαστάσεων λέβητας.
• Λειτουργία αντιπαγετικής προστασίας.
• Αυτόματη λειτουργία του κυκλοφορητή κάθε 24 ώρες για προστασία από μπλοκάρισμα.

Power HT+ 1.50

Έως 45 KW

Θέρμανση

Θάλαμος κλειστός

Λέβητας αερίου


Power HT+ 1.70

Έως 65 KW

Θέρμανση

Θάλαμος κλειστός

Λέβητας αερίου


Power HT+ 1.90

Έως 85 KW

Θέρμανση

Θάλαμος κλειστός

Λέβητας αερίου


Power HT+ 1.110

Έως 102 KW

Θέρμανση

Θάλαμος κλειστός

Λέβητας αερίου


Προδιαγραφές