Μαγνητικό φίλτρο νερού

Sentinel Eliminator

Φίλτρο 4 κυκλώνων (Quadra-cycloneTM) που κυκλοφορούν στο κεντρικό δίκτυο θέρμανσης είναι υπεύθυνα για τη φθορά και την πρόωρη αστοχία των κυκλοφορητών, των βαλβίδων και των εναλλακτών. Με την τοποθέτηση του φίλτρου της Sentinel Eliminator® στην επιστροφή της εγκατάστασής σας, την προφυλάσσετε απο κάθε είδους αιωρούμενο σωματίδιο, είτε αοτό είναι μεταλλικό είτε όχι και βελτιστοποιείτε την απόδοσή της.
1. Τεχνολογία 4 κυκλώνων υψηλής απόδοσης
Απομακρύνει τόσο τα μεταλλικά όσο και τα μη μεταλλικά σωματίδια από το δίκτυο σας εξασφαλίζοντας πλήρη προστασία στο λέβητα
2. Κατασκευή υψηλών προδιαγραφών με διπλούς δακτύλιους στεγάνωσης και υψηλής ποιότητας ευρωπαϊκές βαλβίδες αποκοπής
Σας δίνει τη σιγουριά μιας στιβαρής και χωρίς διαρροές κατασκευής.
3. Ευκολία και ευελιξία στον καθαρισμό
Γρήγορος καθαρισμός με άνοιγμα της βαλβίδας εκκένωσης ή άνοιγμα του κέλυφους
4. Περιστρεφόμενο Ταφ
Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση σε σωλήνωση κάθε διεύθυνσης
Το φίλτρο, με τη χρήση της πολυκυκλωνικής τεχνολογίας που διαθέτει οδηγεί κάθε αιωρόυμενο σωματίδιο στον πάτο του θαλάμου που περιέχει. Το φαινόμενο αυτό ενισχύεται απο τους 4 στρατηγικά τοποθετημένου ς μαγνήτες που επιβραδύνουν αποτελεσματικά τα μεταλλικά σωματίδια. Οι επικαθίσεις που τελικά συγκεντρώνονται στο φίλτρο μπορούν πολύ εύκολα να απομακρυθούν αφαιρώντας το μπλόκ των 4 μαγνητών και ανοίγοντας τη βαλβίδα απόπλυσης στο κάτω μέρος. Επίσης ,μπορείτε αν ανοίξετε το κέλυφος για πλήρη καθαρισμό.

Sentinel Eliminator

Θέρμανση

Λέβητας αερίου

Μαγνητικό Φίλτρο