Τι είναι το υγραέριο


Το υγροποιημένο αέριο πετρελαίων
, ευρέως γνωστό ως LPG, είναι ένα μείγμα υδρογονανθράκων, με κύρια συστατικά το προπάνιο και το βουτάνιο. Παράγεται κυρίως κατά την εξαγωγή του φυσικού αερίου και του πετρελαίου σε ποσοστό 66%, αλλά και από τη διύλιση του πετρελαίου σε ποσοστό 34%.

Βασικό χαρακτηριστικό του είναι ότι μεταφέρεται παντού με ευκολία καθώς αποθηκεύεται σε φιάλες και σε δεξαμενές διαφόρων μεγεθών για οικιακές, εμπορικές, βιομηχανικές χρήσεις καθώς και για υγραεριοκίνηση – Autogas.

Το προπάνιο και το βουτάνιο είναι υδρογονάνθρακες με τρία και τέσσερα άτομα άνθρακα αντίστοιχα. Η χημική σύσταση του προπανίου είναι C3H8 ενώ του βουτανίου είναι C4 H10.

Τα μίγματα αυτών των υδρογονανθράκων που προορίζονται για την κατανάλωση περιέχουν ποσότητες άλλων ουσιών, όπως ακόρεστο προπάνιο (προπένιο) και ακόρεστο βουτάνιο (βουτένιο), καθώς και ίχνη από ελαφρύτερους και βαρύτερους υδρογονάνθρακες (αιθάνιο, μεθάνιο, πεντάνιο και άλλα). Για τη διάκριση αυτών των μιγμάτων από τις καθαρές μορφές των αερίων, αυτά είναι γνωστά ως προπάνιο του εμπορίου και βουτάνιο του εμπορίου και οι προδιαγραφές τους αναφέρονται στο Υπουργικό Διάταγμα με αριθμό 2912 76 20-7-1976.

Πλεονεκτήματα υγραερίου.

Τα βασικά χαρακτηριστικά τα οποία καθιστούν το υγραέριο ένα από τα πιο διαδεδομένα καύσιμα σε όλο τον πλανήτη, ικανοποιώντας ένα ευρύ φάσμα αναγκών είναι τα παρακάτω:

 • Οικονομία
 • Ασφάλεια
 • Διαθεσιμότητα
 • Πρακτικότητα
 • Ποιότητα
 • Ευκολία χρήσης
 • Υποστήριξη προϊόντος μετά την πώληση
 • Υψηλά standards ασφαλείας
 • Προδιαγραφές προϊόντος και συσκευών
 • Περιβαλλοντική προστασία
 • Ασφαλής χρήση.

  Αρτιότητα των εγκαταστάσεων: Οι εγκαταστάσεις εφοδιασμού υγραερίου καυσίμου πρέπει να είναι πάντα σε άριστη κατάσταση (δεν πρέπει να υπάρχουν διαρροές υγραερίου).

  Αερισμός: Οι χώροι στους οποίους έχουν εγκατασταθεί οι συσκευές, θα πρέπει να αερίζονται κατάλληλα, έτσι ώστε να εισρέει ο αέρας που είναι απαραίτητος για την καύση.

  Εξαερισμός: Οι χώροι στους οποίους έχουν εγκατασταθεί συσκευές που εκπέμπουν στο περιβάλλον τα προϊόντα καύσης πρέπει να αερίζονται κατάλληλα, ώστε ο αέρας να ανανεώνεται.

  Αποβολή των προϊόντων καύσης: Οι συσκευές που πρέπει να αποβάλουν τους καπνούς που παράγονται από την καύση, στο εξωτερικό τμήμα των χώρων που είναι εγκατεστημένες, θα πρέπει να συνδέονται με συστήματα απαγωγής, όπως καπνοδόχους, καπναγωγούς, κ.λπ., που θα λειτουργούν με ασφάλεια.

  Μηχανισμοί ελέγχου φλόγας: Όλες οι συσκευές, πρέπει να διαθέτουν μηχανισμούς ασφαλείας, ώστε να διακόπτεται η παροχή υγραερίου σε περίπτωση που σβήσει η φλόγα.

  Φιλικότερα προς το περιβάλλον καύσιμα.

  Το υγραέριο είναι ένα από τα φιλικότερα προς το περιβάλλον καύσιμα, του οποίου η χρήση συμβάλλει στο περιορισμό του παγκόσμιου αποτυπώματος άνθρακα (carbon footprint) έναντι των άλλων ορυκτών καυσίμων και συνεπώς στον περιορισμό των επιπτώσεων στην κλιματική αλλαγή.

  Ένα από τα πλεονεκτήματα της καύσης του υγραερίου είναι ότι δεν εκπέμπει, σχεδόν καθόλου αιθάλη (black carbon), η οποία επιβαρύνει την ανθρώπινη υγεία, και επίσης συμβάλλει στη μείωση του φαινομένου του θερμοκηπίου καθώς η αιθάλη θεωρείται ο δεύτερος μεγαλύτερος παράγοντας για τη δημιουργία του. Επίσης πρόκειται για ένα αέριο καύσιμο με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (low carbon emissions), σε σχέση με τα υπόλοιπα στερεά και υγρά ορυκτά καύσιμα.

  Οσμή

  Το υγραέριο που παραδίδεται στον καταναλωτή έχει εμπλουτιστεί με ειδικές ουσίες (μερκαπτάνες) που έχουν δυσάρεστη χαρακτηριστική οσμή, ώστε να γίνεται άμεσα αντιληπτό σε περιπτώσεις διαρροών.

  1. Μπορεί να γίνει αναρρόφηση φλόγας μέχρι το εσωτερικό της δεξαμενής ή της φιάλης υγραερίου και να ακολουθήσει έκρηξη. Σωστό ή Λάθος?      Λάθος. Για να διατηρηθεί η φλόγα θα πρέπει πάντα να υπάρχει οξυγόνο, πράγμα που δεν συμβαίνει ούτε μέσα στη δεξαμενή ή στη φιάλη, ούτε μέσα στον αγωγό διοχέτευσης του υγραερίου προς την ατμόσφαιρα.
  2.  Οι δεξαμενές υγραερίου που βρίσκονται μέσα σε χώρο που έχει εκδηλωθεί πυρκαγιά συνήθως ανατινάζονται όταν θερμανθούν αρκετά. Σωστό ή Λάθος?
   Λάθος. Όλες οι δεξαμενές που εγκαθίστανται σύμφωνα με τους κανονισμούς και από υπεύθυνες εταιρείες είναι εξοπλισμένες με ανακουφιστικές βαλβίδες ανάλογες με την επιφάνειά τους, για να αποκλείεται η περίπτωση της ανατίναξης.